Analiza

Mokre ściany zewnętrzne i wewnętrzne , podłogi i sufity znów będą suche.

Przyczyny zawilgocenia można podzielić na kilka grup:
• zawilgocenie technologiczne
• zawilgocenie kondensacyjne, powstałe wskutek:
- błędów w sztuce budowlanej
- niedostatecznej izolacji termicznej przegrody
- niewłaściwej eksploatacji budynku
• starzenie się – zmiana właściwości materiałów i zabezpieczeń.
• zmiany stosunków wodnych (podniesienie poziomu wód gruntowych, uszkodzenie lub zaniedbanie elementów systemu drenaży i melioracji.
• penetracja murów wodą deszczową.
• zalanie budynku (awaria instalacji wodno-kanalizacyjnych, dachu, rynny, wody opadowe, powódź, itp.)
• brak lub zużycie izolacji pionowej (wody gruntowe, opady)
• brak lub zużycie izolacji poziomej (podciąganie kapilarne)

 

Metoda elektrofizycznego osuszania sięga do zasady elektroosmozy – proszę obejrzeć sobie w odniesieniu do tego nasz film video. System Drymat jest przez to idealną metodą do długotrwałego usunięcia zwiększającej się kapilarnej wilgoci.

Reasumując: System Drymat zostanie u Was tylko wtedy zainstalowany, gdy szanse na sukces będą bardzo, bardzo wysokie. Na szczęście jest to regułą.

 

Dzięki osuszaniu za pomocą Drymat®System, mokre ściany zewnętrzne, wewnętrzne, podłogi i sufity znów będą suche. Zwiększająca się wilgoć w murach oraz ich osuszanie– wszystko to są tematy, w których profesjonaliści z Drymatu pomogą Wam: +48 801 090 123

 

copyright lafoge 2010 do góry ↑
designed by okinet