Sposoby osuszania

Od teraz wszystko potoczy się samo – nawet po powodzi.

I JESZCZE JEDNO: DRYMAT NIE TYLKO OSUSZY MURY, LECZ RÓWNIEŻ WYCIĄGNIE Z NICH SÓL.

Po zainstalowaniu naszego Systemu Drymat będziecie potrzebować Państwo jeszcze tylko trochę cierpliwości – w zależności od istniejących specyficznych warunków elektrofizyczne osuszanie murów trwa od trzech do trzydziestu sześciu miesięcy.

Po 12 miesiącach przeprowadzamy pierwszy pomiar kontrolny, na podstawie którego oceniamy postęp osuszania. Pomiary te są oczywiście  protokołowane, a Państwo możecie być pewni, że system Drymat działa skutecznie i poprawnie.

Przedstawiony dowód: Dowód Przed i Po, sfotografowany w Ermitażu w St. Petersburgu, zrealizowany przez Drymat®System.

Mokre i zawilgocone ściany zewnętrzne - wewnętrzne.
Woda w piwnicy? Zalane mieszkanie? Wilgotne mury, podłogi i sufity? Dzięki urządzeniom firmy Drymat znów będą suche !!!

Skąd wzięła się wilgoć i grzyb i jak się jej pozbyć?  Przypadek ten jest bardzo często spotykany w starszych budynkach. Powodem tego jest przeważnie brak izolacji pionowej jak i poziomej w murach lub jej uszkodzenie.
Problem ten dotyczy również nowych budynków, gdzie błąd konstrukcyjny powoduje stałe podciągania wody w kanaliki powietrzne materiałów budowlanych, zwanych kanałami kapilarnymi (popularnie kapilary).
Jedyną drogą, przez którą woda z gruntu może przenikać (w wyniku podciągania kapilarnego) do budynku, są ściany fundamentowe i podłoga na gruncie. Przyswajalność w dużej mierze zależy od porowatości materiału budowlanego. Cegła, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłoną wodę, ponieważ ilość kanałów kapilarnych dochodzi w nich aż do 25% masy, co powoduje, że mur w zetknięciu z wodą zachowuje się jak gąbka (podciąganie kapilarne).

Wilgoć technologiczna - Szybkie tempo budowania oraz duży nacisk kładziony na możliwie krótkie terminy realizacji pokazały problem nie występujący dotychczas w Polsce a mianowicie wilgoć technologiczną (budowlaną).

Co zrobić by mieszkać w suchym, zdrowym domu- jakie zastosować metody osuszania i zabezpieczania budynków?
Wiąże się to z remontami, hałasem i ciągłym pytaniem : co dalej?
Zrywać tapety, położyć regipsy czy też wręcz przeciwnie – pozbyć się ich?
Czy docieplić budynek i wymienić drzwi i okna?
Czy tez zbić tynki i zastosować środki grzybobójcze?

Porównanie innych metod osuszania budynków.
Standardowymi sposobami są:

  • Iniekcja krystaliczna - polegają na wlewaniu roztworu środków chemicznych we wcześniej wywiercone pod pewnym kątem do poziomu podłogi otwory, w odstępach co 10–15 cm, które wnikają w ścianę i po krystalizacji tworzą warstwę izolującą.

Wadą owego systemu jest trudność uzyskania dokładnej i szczelnej izolacji, szczególnie gdy mamy do czynienia z bardzo mokrymi, niejednorodnymi czy grubymi lub murami. Jeżeli ściana ma duże zawilgocenie, problemem jest wypełnienie kapilar wprowadzanym roztworem, ponieważ są one już wypełnione wodą zawierającą sól mineralną. Dodatkową niewiadomą jest trwałość takiej izolacji. Zastosowanie takiego rozwiązania nie przewiduje w żadnym przypadku wstępnego osuszania ani odsalania murów.

Podcinanie fundamentów –

  • Metoda wciskania  blachy metalowej. W tej metodzie wprowadza się  nierdzewną blachę falistą lub fałdową   prostopadle do lica muru. Dokonuje się tego za pomocą specjalnych pras lub młotów udarowych. Do krótkich odcinków ścian i murów do grubości 40 cm - młot pneumatyczny.
  •  Metoda ręcznego podcinania murów ceglanych poprzez wykuwanie cegieł. Podcięcia dokonuje się do grubości 60cm.
  • Metoda podcinania mechanicznego polega na poziomym przecięciu muru piłą łańcuchową, sznurową lub tarczową, ewentualnie strugą mieszanki cieczy o ciśnieniu 35MPa z piaskiem kwarcowym.

Metody te wiążą się z bardzo dużym nakładem prac, a co za tym idzie z wysokimi kosztami. Dodatkowo, w przypadku nieszczelnej izolacji poziomej musimy także podcinać wewnętrzne ściany budynku. Innym, znacznym problemem pozostaje też sposób „ominięcia” instalacji elektrycznych, gazowych czy wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w budynku. Metoda ta ma więc liczne ograniczenia. Jeśli w murze, w warstwie, którą chcemy podcinać, znajdują się kamienie, koszt prac dodatkowo zwiększa się - jeśli występują w niej elementy metalowe, przeprowadzenie prac jest niemożliwe.
 
Opisane powyżej metody mają jeszcze kilka wad. Zarówno przy iniekcji jak i przy podcinaniu, nie osuszamy budynku, lecz odcinamy dopływ wilgoci, zamykając jednocześnie wilgoć, która już jest w ścianach. Nie musi to być jednak działanie długotrwałe. Wilgoć ta zostanie naturalnie usunięta poprzez proces naturalnego wysychania, jednak w pomieszczeniach nadal mogą się rozwijać grzyby i utrzymywać zapach stęchlizny. Poza tym wszystkie te metody są inwazyjnymi (czyli powodujące mechaniczną ingerencję w osuszane mury) i naruszają do tej pory stabilną konstrukcję budynku. Metody te wiążą się oczywiście z wykonaniem dużej ilości prac „porządkowych”.

  • Metoda ELEKTRO-FIZYCZNA bezprzewodowa- urządzenie do osuszania i usuwania wilgoci?

W jaki sposób elektrofizyczny system zastępuje izolację?
System niemieckiej firmy DRYMAT poprzez fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwości nieustannie wypycha wodę z fundamentów, co jednocześnie blokuje możliwość ponownego podciągania kapilarnego.

DRYMAT SYSTEME osusza mury, a po wysuszeniu nie pozwala na ich powtórne zawilgocenie (sole zawarte w wodzie krystalizują zamykając kanaliki), tworząc i jednocześnie zastępując izolację. Dodatkowo koszty osuszania są nieporównywalnie mniejsze w stosunku do metod tradycyjnych.

Jaki jest koszt urządzeń?
Ilość oraz wartość urządzeń, niezbędnych do osuszenia Państwa obiektu, określana jest indywidualnie dla danego obiektu przez naszego doradcę po uwzględnieniu wymiaru budynku/pomieszczenia, grubość zewnętrznych i działowych ścian, stopnia zawilgocenia, i zasolenia, użytych do budowy materiałów itp.

Drymat udziela odpowiedzi i pomaga. Prawie żadnych prac budowlanych
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego.

copyright lafoge 2010 do góry ↑
designed by okinet